TEE IP Sdn Bhd - Celeste Low - Legal Advisor

刘祯宁法律顾问 刘祯宁女士持有英国利兹大学的法学学士(荣誉)学位。她在毕业时曾被获颁欧盟法律书籍奖。毕业后,她…

TEE IP Sdn Bhd - Sueann Tan - Legal Advisor

陈素颖业务发展部门主管 法律顾问 作为业务发展部门主管,陈素颖女士主要负责统筹、协调部门工作安排与业务指导等日…